Bornholmske gårde

Tilbage til Eriks hjemmeside

Til sognekort index

Sortering af gårdnavnene 
Gårdene er sorteret efter navn, dog er Lille, Store, Nordre, Vester o.s.v. kun taget med som sekundær sortering. 
Det vil sige at f.eks. St. Almegård findes under A 

Om bornholmske gårde 

Gårdregister A 

Gårdregister B - C 

Gårdregister D 

Gårdregister E 

Gårdregister F 

Gårdregister G 

Gårdregister H 

Gårdregister I - J 

Gårdregister K

Gårdregister L 

Gårdregister M 

Gårdregister N 

Gårdregister O - P 

Gårdregister R 

Gårdregister S - Sk 

Gårdregister Sl - Sø 

Gårdregister T 

Gårdregister U - V 

Gårdregister Y - Å

 

Kort over bornholmske sogne
med gård numre