Anne Marie Schalck

Stammor

Familien

Gornitzka

 
 

Efter sit giftemål med Johann Andreas fik de 6 drengebørn, hvoraf de 3 første levede og stiftede familie, de 2 døde som spæde og en var dødfødt. Da Johann Andreas døde 1793 sad hun enke med 3 uforsørgede børn.

Hun var eller blev jordemoder, og vi ved at hun var knyttet til hoffet (kronprinsesse Marie Sofie Frederikke). Hun Blev sat i forbindelse med rygter, der i 1820 verserede i København, om en formodet barnebytning på slottet omkr. 1790.

Ifølge Kjøbenhavns Vejviser 1816-21 boede hun (A. M. Jornitzka, Gjordemoder) Nørre Vold 163, efter 1824 under Gornitzka, Knabrastræde 115. Nævnes ikke 1827, men kan i de kommende år være flyttet sammen med sønnen, typograf Johan Andreas, der fra omkring 1817 boede i København. Hun blev 26/6 1833 anbragt på Sct. Hans Hospital ved Roskilde, hvor hun døde 1844, 83 år gammel.

Det fremgår af en "stamtavle", skrevet af hendes søn, at familien besøgte hende 1842. Det følgende må være en mundtlig overlevering: Hun skildres som "en inteligent dame, der med stolthed fremviser sine pragtfulde silkekjoler, gaver fra dronningen". Det tyder på, at hun også efter 1808, da kronprinsessen bliv dronning, har været knyttet til hoffet. 

 

Hvad var hendes baggrund

I året 1689 kom 2 franske Hugenotter til Danmark og blev ansat i Drabantgarden som kongens livsvende, den ene hed Jacob og den anden H. Schalk. Den ene af dem må være Anne Marie's bedstefar eller oldefar. desværre er arkiverne meget mangelfulde grundet Københavns Brand 1795 og bombardementet 1807. Desuden blev Christiansborg Slots arkiver udsat for 2 brande, i 1794 og 1884.

Vi ved ikke noget om Anne Maries fortid. Forskellige oplysninger i Rigsarkivet kan muligvis fortolkes således: Et større hus på Højbroplads, Strandkvarteret nr. 80 ejedes 1714-43 og muligvis længere af previligeret chirugus Hendrich Andreas Schalk. Han kan have fået en sønnedatter i 1761.

Født 1740 i Polen

Død d. 07.05.1793 i København

Gift d. 12.03.1784
Garnisonskirken i København
med: 
Johann Andreas Gornitzka

Børn:

A
Johan Andreas Gornitzka

Født d. 29.11.1784
Død d. 17.01.1851

B
Johann Heinrich Gornitzka

Døbt d. 18.12.1786
Død d. 21.05.1838

C
Carl Frederich Gornitzka

Døbt d. 09.04.1789
Død 1853

D
Christian Gotlieb Gornitzka

Døbt d. 03.03.1791
Død d. 08.10,1791

E
Johan Gotlieb Gornitzka

Døbt d. 07.02.1792
Død 1792
Se Bemærkning

F
Dødfødt drengebarn