Aasen 24

Købmandsforretning på hjørnet af Aasen og Hjortestræde

Det russiske bombardement i 1945 gik så slemt ud over kvarteret Åsen - Hjortestræde Nørregade - Jyde gænge, at næsten alle huse her ganske simpelt måtte rives ned, så man kunne komme i gang med at opføre helt nye bygninger. - Det kan nævnes, at flere af grundene i dette område var så små, at Reguleringskommissionen udskød 4 parceller og for delte jorden mellem andre ejendomme.
Blandt de mange huse, der forsvandt, var den gamle købmandsforretning på hjørnet af Åsen og Hjortestræde. På dette sted havde skiftende købmænd gennem årene sørget for, at folk i kvarteret blev forsynet med kolonialvarer: frøknerne Dam, Sinius Hansen, Flarup, C. P. Jørgensen og Bertrand.
I 1936 købte Knud og Else Due den gamle forretning af snedkermester Marius Hansen, der havde værksted i gården og en mindre udstilling af møbler i den sydlige ende af længen ud mod Åsen. I Nexø fandtes dengang 17 købmandsbutikker, hvoraf de fleste ligesom Due's var forsynet med kaffemøller, lodvægt og skuffemøbler, og hvor næsten alle varer solgtes i løs vægt: smør, margarine, sukker, mel, havregryn. - Som service for købmand Due's kunder stod en rullestue til afbenyttelse i gården.
Allerede 8 dage efter bombardementet var Knud og Else Due i stand til at forsyne deres kunder med de nødvendigste varer til husholdningen, idet genboen, vognmand Christian Christiansen, Åsen 29, beredvilligt stillede et mindre butikslokale til rådighed for dem. Familien Due kunne også bruge en af vognmandens stuer, der måtte gøre det ud for både opholdsrum og soveværelse.
Under disse små og trange forhold klarede man sig gennem 3 år, indtil den nye bygning stod klar i 1948. Den nye butik var naturligvis indrettet med tidens moderne butiksinventar, praktisk og hygiejnisk, men ældre kunder savnede nok den gamle købmandsforretnings hyggelige atmosfære - og måske ikke mindst den særlige duft, som varerne fra åbne tønder og sække forsynede tidligere tiders kolonialhandler med.

Tilbage til billedet