Asen 12

Bageri på hjørnet af
Aasen og Havnegade

Bageri i over 100 år

Den første bagermester på hjørneejendommen Aasen-Havnegade var Carl Frederik Vilhelm Exsteen, der 25 år gammel erhvervede borgerskabsbrev som bager i Nexø Kjøbstad den 27. februar 1885 og etablerede sig i skipper Mathias Caspar Exsteens ejendom. Der var ingen mangel på bagere i Nexø dengang, så det gjaldt om at kunne levere gode varer til rimelige priser, og det kunne Exsteen, så det lykkedes ham i løbet af nogle år at få en solid kundekreds. Han førte de brødsorter, som var populære dengang, og ældre nexøboere kan fortælle om den store travlhed, der herskede i bageriet i dagene op til jul, når folk kom for at få deres flæskesteg, gås eller and stegt.
I 1914 overtog Exsteens svend Christian Pedersen, den efterhånden veletablerede forretning. Ovnen og hele bageriet stammede fra forretningens start, og den nye bagermester havde planer om fornyelse, men først i 1929 blev de ført ud i livet. Han fik Opført et helt nyt bageri med en moderne kanal-ovn, mens man i stuehuset nøjedes med at udskifte inventaret i butikken og få et større udstillingsvindue.
Ved luftbombardementet i 1945 brændte stuehuset, mens bageriet ikke led større skade, end at det efter en mindre istandsættelse kunne fungere igen.
Christian Pedersen havde ikke lyst til at gå i gang med genopbygningen, så han solgte forretningen til bagermester Ejvind Kofoed fra København den 1. oktober 1945. Kofoed fik opført det stuehus med butikslokale, som vi kender i dag. I forbindelse med byggeriet blev der ved en gaderegulering skåret et stykke af grunden, og butiksdøren fik sin plads på hjørnet.
Kofoeds virksomhed her i byen blev ikke så langvarig som forgængernes, for allerede efter 4 års forløb solgte han bagerforretningen til Erik Iversen den 1. november 1949. Firmanavnet ændredes til "Eriks Bageri". - Iversen fulgte med tiden og sørgede for, at både bageri og butik var up to date. Ved en større modernisering i 1966 blev den gamle ovn fra 1929 erstattet med en oliefyret rør-ovn.
Men i slutninge af firserne var det slut, det var ikke muligt at sælge bagerforretningen. Så derfor sluttede over hundredeårs bager virksomhed på stedet.

 Billedet er tilbage fra Carl Frederik Vilhelm Exsteen's tid og personen på billedet er højst sansynligt hans kone.
Læg forøvrigt mærke til den lille diskrete kringle, som sider på hjørnet af huset, mere behøvedes ikke den gang, for at reklamere for forretningen.

Tilbage til billedet