Hjemmeside for

Familien Gornitzka

 
 

Reproduktion efter maleri på silke af en polsk adelsmand. Hvem det er, om det er en Górnicki, ved vi ikke. Det var antagelig med blandt de få ejendele, vor forfader Johann Andreas Gornitzka bragte med sig, da han ankom til Danmark fra Polen i 1770.
Maleriet kom i den norske slægts eje. Den yngste søn Carl Frederich Gornitzka (C) bosatte sig i Christiania (idag Oslo) 1825 som snedkermester, og hans yngste datter har antagelig fået billedet til minde om sin farfar. Det er siden gået videre i slægten, og befinder sig nu hos Jan Lockert (C9e4b) i Oslo. 

 

Hvor Stammer slægten fra?

Navnet Gornitzka findes ikke på polsk. Johann Andreas Gornitzka, som kom til Danmark fra polen ca. 1770, må have "fordansket" sit navn - kan det have været Górnicki? Det er endnu ikke lykkedes at opspore vore forfædre i Polen. Noget tyder imidlertid på, at der kan være en forbindelse med en kendt humanist og forfatter Lukasz Górnicki (1527-1603). Han blev udnævnt til kongelig bibliotekar i Krakow, men flyttede sammen med kong Sigismund til den nye hovedstad Warchawa 1565 og adlet med "grevelig værdighed". Godset Tykocin, som lå 200 km nordøst for Warszawa, fik han i len for sine fortjenester. Godset findes ikke mere.

Han havde 3 døtre og 2 sønner, Jan f. ? og Lukasz (1585-1651). Jan havde 2 sønner Jan og Andrzej. Johann Andreas Gornitzka, f. 1740 kan være 3. eller 4. generation af sidst nævnte. Man hved at deres forfædre kom til Polen på 800-tallet fra Bayeren.

Der forskes stadig i Polens arkiver efter de manglende brikker - men måske er vi på vildspor.

Samlet person oversigt

Med henvisninger til personkort